Warunki przyjęcia – Rivotorto

1. Ukończenie leczenia w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, lub po ukończeniu terapii uzależnień w innych placówkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. W szczególnych przypadkach decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje kadra terapeutyczna.

2. E-skierowanie wystawione do placówki z kodem resortowym 2726 od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry.

Skierowanie należy wystawić do Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wystawienia skierowania do placówki z kodem resortowym 2726.

3. Posiadanie dokumentacji osobistej potwierdzającej ukończenie terapii uzależnień oraz innej niezbędnej dokumentacji medycznej.

4. Uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia społecznego,

5. Przyjazd w terminie uzgodnionym wcześniej z terapeutą odpowiedzialnym za przyjęcia do Hostelu.