Kadra Hostelu

arletak Arleta KempkaKierownik  Ośrodka San Damiano.  Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Psychoterapeuta rodzin i par. Certyfikowany superwizor Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.  Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjno – sądową tytułem magistra. Współpracę z Ośrodkiem San Damiano w Chęcinach rozpoczęła w 2005 roku (początkowo jako wolontariusz, później terapeuta). Jest autorem słów do hymnu Ośrodka. Od 2009 roku pełni Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Poza tym pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień (od 2006 roku) i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych( od 2012 r.), znajdującej się przy Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Przez lata uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach dotyczących nowych metod terapii uzależnień. W prowadzeniu terapii szczególną wagę przywiązuje do terapii rodziców współuzależnionych. Od 2015 roku prowadzi dla nich grupę wsparcia z elementami psychoedukacji z zakresu uzależnienia i współuzależnienia. Jest poza tym pomysłodawczynią i prowadzącą grupy wsparcia dla osób, które ukończyły terapię w Ośrodku San Damiano. Prywatnie ma męża Grzegorza i córkę Partycję, z którymi rozwija swoje zainteresowania podróżnicze. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi.

rmozdzan Rafał Możdżan – Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Licencjusz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej.

 

 

 

 

ilona-f Ilona Foksa – Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła studia socjologiczne II° na Uniwersytecie Śląskim. Zatrudniona od 2022 r. w Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz Hostelu Dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Rivotorto”  przy Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach. Prywatnie miłośniczka fotografii i podróży „na własną rękę”.