Nawiązki sądowe

Wpłat nawiązek sądowych należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

10 1090 2040 0000 0001 0335 2206 Santander Bank Polska S.A. 

W treści przelewu prosimy zamieszczać informację dotyczącą imienia i nazwiska osoby skazanej oraz sygnaturę akt. wyroku sądowego.