Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – „RIVOTORTO”.

 

 

 

Rivotorto – miejscowość, gdzie wspólnie zamieszkali pierwsi  naśladowcy św. Franciszka. W Rivotorto bracia uczyli się tworzyć wspólnotę: razem mieszkali, pracowali, troszczyli się o siebie i swój dom. Rivotorto uczy jak dojrzewać duchowo.

W tym duchu został opracowany program postrehabilitacyjny z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Obserwacja losów pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, była dla nas motywacją do stworzenia programu, który wspomoże start życiowy osób uzależnionych oraz umocni ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

Liczba miejsc: 10, czas pobytu: do 12 miesięcy. Program koedukacyjny, dla osób dorosłych z terenu całej Polski.

Posiadamy: pokoje mieszkalne 2-4 osobowe, toalety, aneks kuchenny, salkę terapeutyczną. Do dyspozycji na miejscu mamy udostępnioną pralnię, salkę telewizyjną, kawiarenkę, siłownię, kuchnię wraz profesjonalnym zapleczem, kaplicę i kościół.

Odbiorcy programu:

Osoby dorosłe od 18. r. ż. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, kierowani z ośrodków terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej utrzymujący abstynencję od substancji psychoaktywnych.

Warunki przyjęcia:

1. Ukończenie leczenia w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, lub po ukończeniu terapii uzależnień w innych placówkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. W szczególnych przypadkach decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje kadra terapeutyczna.

2. E-skierowanie wystawione do placówki z kodem resortowym 2726 od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry.

Skierowanie należy wystawić do: Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wystawienia skierowania do placówki z kodem resortowym 2726.

3. Posiadanie dokumentacji osobistej potwierdzającej ukończenie terapii uzależnień oraz innej niezbędnej dokumentacji medycznej.

4. Uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia społecznego,

5. Przyjazd w terminie uzgodnionym wcześniej z terapeutą odpowiedzialnym za przyjęcia do Hostelu.

Terapia w Hostelu „RIVOTORTO”:

  • Terapia indywidualna i grupowa
  • Grupa zapobiegania nawrotom i warsztaty umiejętności psychospołecznych
  • Podjęcie pracy zawodowej i szkoleń
  • Dopełnienie formalności urzędowych

 

Odbiorcy programu:

Osoby dorosłe od 18. r. ż. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, kierowani z ośrodków terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej utrzymujący abstynencję od substancji psychoaktywnych.

Dane kontaktowe:

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”

Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 694-827-729,

e-mail: hostelrivotorto@gmail.com

www.hostel.franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Osoba odpowiedzialna za zapisy do Hostelu – Rafał Możdżan. Tel. 694-827-729

* { color:red; }