Kadra Poradni „Wspólnota”

img-20231130-wa0000 Wioletta Łukaszek – Kierownik HosteluCertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Magister psychologii specjalność kliniczna i osobowości. Magister pedagogiki. Mediator w sprawach rodzinnych. Ukończyła studia podyplomowe zarządzanie w służbie zdrowia. Ukończone szkolenia: „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu  MODELU DULUTH „Problemy seksualne w terapii uzależnień”, „ Terapia motywująca w leczeniu uzależnień”, „Szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień”, „ Krótkoterminowa terapia par- -szkolenie przygotowujące do pracy par”. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, zajmuję się również problematyką przemocy w rodzinie, Pracuje w Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu „Wspólnota” ,w Poradni Terapii Uzależnień od substancji Psychoaktywnych w Połańcu, w Przychodni Zdrowia w Osieku, współpracuje ze  Szkołami,  prowadzi zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, wykłady, oraz wywiadówki. Autorka kilku programów profilaktycznych. Prowadzi poradnictwo psychologiczne.

Dba, aby priorytetem działań zawsze było dobro człowieka i zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeutycznej. Do problemów wszystkich pacjentów podchodzi indywidualnie. Jej mocną stroną jest wyrozumiałość i umiejętność wspierania w trudnych momentach terapii. Wierzy w ludzi oraz w to, że przy odrobinie wysiłku i wiary – wszystko jest możliwe.

img-20220706-wa0000_0 Katarzyna Banaś – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika w specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Pasjonuje ją praca z człowiekiem, a przede wszystkim możliwość niesienia pomocy. Doświadczenie zdobywała podczas wykonywania świadczeń wolontarystycznych na rzecz Hostelu oraz praktyki w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ,,San Damiano” w Chęcinach. Prowadzi warsztaty integrujące rodzinę jako trener kompetencji społecznych w świetlicy środowiskowej w Połańcu, oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia podyplomowe w zakresie: pedagogika specjalna- pedagogika zajęciowa w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła kurs pedagogiczny na wychowawcę placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu. Uzyskała certyfikat z warsztatów metodycznych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu i Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu Zaburzenia nawyków i popędów czy ,,nowe uzależnienia”? Diagnoza, strategia pracy i modele teoretyczne w ujęciu poznawczo- behawioralnym oraz szkolenie ,,Problemy seksualne w terapii uzależnień” w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Poza hostelem pracuje w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota” w Połańcu. Interesuje się florystyką, decupażem, filcowaniem, Quillingiem. Jej hobby: sport, film i poezja.

tkzdj Tomasz Kozak – Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończył studia na kierunku Pedagogika o specjalności Resocjalizacja. Po studiach podjął zatrudnienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym pracując z młodzieżą wykluczoną społecznie. W trakcie pracy sukcesywnie rozwijał się zawodowo kończąc studia podyplomowe WSP im. Korczaka w Warszawie na kierunku Socjoterapia. Zdobytą wiedzę wykorzystywał aktywnie tworząc w środowisku lokalnym grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży. Przez kilka lat Kurator Społeczny przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu wykorzystując widomości zdobyte na szkoleniu Modelu Duluth. Autor programów profilaktycznych, odznaczony  „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Obecnie spełniający się zawodowo w Poradni Leczenia Uzależnień w Połańcu i Sandomierzu. Prywatnie humanista o wielu zainteresowaniach. Strzelec sportowy, wielbiciel długich wypraw rowerowych, jogi, makramy.

 

justyna Justyna Wolska – Lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii.

 

 

 

 

ala_1 Alicja Gujska-Śledź – pedagog, psycholog kliniczny. Ukończyła pedagogikę na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie organizowania i realizacji interwencji indywidualnej i grupowej w obszarze agresji i przemocy metodą Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Pracuje w Szkole Podstawowej w Połańcu, Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Centrum Medycznym w Zawadzie, Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w Połańcu oraz w Zespole Interdyscyplinarnym powołanym przy UMiG w Połańcu. Od blisko dwudziestu lat zawodowo zajmuje się wspieraniem drugiego człowieka na różnym poziomie realizacji zadań rozwojowych, a swoje zainteresowania zawodowe kieruje na wykorzystanie zasobów psychicznych w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi.

Superwizor – Barbara Łukasik –  Rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii