Poradnie w naszym Ośrodku

 

W Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach oferujemy możliwość skorzystania ze specjalistycznych poradni:

 

1. Poradnia Leczenia Uzależnień

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) odpowiadające świadczeniom udzielanym w poradni:

 • Dla używających substancji psychoaktywnych: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19); Patologiczny hazard (F63.0); Inne zaburzenia nawyków i popędów (F63.8); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
 • Dla członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach (współuzależnionych): Obciążenia rodzinne nadużywaniem alkoholu(Z81.1); Obciążenia rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych (Z81.3); Inne zaburzenia lękowe (F41); Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43); Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45); Inne zaburzenia nerwicowe (F48); Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).

 

2. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) odpowiadające świadczeniom udzielanym w poradni:

 • Dla używających substancji psychoaktywnych: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19); Patologiczny hazard (F63.0); Inne zaburzenia nawyków i popędów (F63.8); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
 • Dla członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach (współuzależnionych): Obciążenia rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych (Z81.3); Inne zaburzenia lękowe (F41); Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43); Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45); Inne zaburzenia nerwicowe (F48); Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).

 

3. Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) odpowiadające świadczeniom udzielanym w poradni:

 • Dla używających substancji psychoaktywnych: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19); Patologiczny hazard (F63.0); Inne zaburzenia nawyków i popędów (F63.8); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
 • Dla członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach (współuzależnionych): Obciążenia rodzinne nadużywaniem alkoholu (Z81.1); Obciążenia rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych (Z81.3); Inne zaburzenia lękowe (F41); Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43); Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45); Inne zaburzenia nerwicowe (F48); Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).

 

Prowadzimy terapię uzależnień od:

 • alkoholu,
 • narkotyków,
 • leków,
 • hazardu
 • terapię osób współuzależnionych.

 

Terapia może odbywać się indywidualnie lub grupowo.

 

Na miejscu działa również Grupa Anonimowych Alkoholików „Asyż” (spotkania w piątki o godz. 18.00).

 

* { color:red; }