Darowizny

Darowizny na Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień prosimy kierować na numer konta bankowego:

10 1090 2040 0000 0001 0335 2206 Santander Bank Polska S.A. z dopiskiem „darowizna”.

Dziękujemy.