Kadra Hostelu

wojciech Wojciech Szymczak OFMConv – Dyrektor Podmiotu Leczniczego. W 2017 roku ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Po Święceniach Kapłańskich pracował w Jaśle jako Katecheta, potem wyjechał na misje do Ugandy. Jego pasją jest gotowanie :), akwarystyka i poznawanie nowych kultur.

 

 

img-20231130-wa0000 Wioletta Łukaszek – Kierownik HosteluCertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Magister psychologii specjalność kliniczna i osobowości. Magister pedagogiki. Mediator w sprawach rodzinnych. Ukończyła studia podyplomowe zarządzanie w służbie zdrowia. Ukończone szkolenia: „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu  MODELU DULUTH „Problemy seksualne w terapii uzależnień”, „ Terapia motywująca w leczeniu uzależnień”, „Szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień”, „ Krótkoterminowa terapia par- -szkolenie przygotowujące do pracy par”. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, zajmuję się również problematyką przemocy w rodzinie, Pracuje w Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu „Wspólnota” ,w Poradni Terapii Uzależnień od substancji Psychoaktywnych w Połańcu, w Przychodni Zdrowia w Osieku, współpracuje ze  Szkołami,  prowadzi zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, wykłady, oraz wywiadówki. Autorka kilku programów profilaktycznych. Prowadzi poradnictwo psychologiczne.

Dba, aby priorytetem działań zawsze było dobro człowieka i zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeutycznej. Do problemów wszystkich pacjentów podchodzi indywidualnie. Jej mocną stroną jest wyrozumiałość i umiejętność wspierania w trudnych momentach terapii. Wierzy w ludzi oraz w to, że przy odrobinie wysiłku i wiary – wszystko jest możliwe.

kurgan Anna Drygała – Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Wykształcenie średnie. Jest uczestniczką szkoleń inter- i intrapersonalnych oraz szkoleń w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi. Uczestniczyła w szkoleniu ,,Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin” organizowanym przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Jest osobą odważną, niebojącą się nowych wyzwań. Zawsze pomocna i zaangażowana w prowadzone zajęcia terapeutyczne w hostelu. Poza ośrodkiem pracuje również w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Połańcu oraz Oleśnicy. Jej pasje to dobra książka, dobry film i podróże.

img-20220706-wa0000_0 Katarzyna Banaś – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika w specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Pasjonuje ją praca z człowiekiem, a przede wszystkim możliwość niesienia pomocy. Doświadczenie zdobywała podczas wykonywania świadczeń wolontarystycznych na rzecz Hostelu oraz praktyki w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ,,San Damiano” w Chęcinach. Prowadzi warsztaty integrujące rodzinę jako trener kompetencji społecznych w świetlicy środowiskowej w Połańcu, oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia podyplomowe w zakresie: pedagogika specjalna- pedagogika zajęciowa w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła kurs pedagogiczny na wychowawcę placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu. Uzyskała certyfikat z warsztatów metodycznych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu i Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu Zaburzenia nawyków i popędów czy ,,nowe uzależnienia”? Diagnoza, strategia pracy i modele teoretyczne w ujęciu poznawczo- behawioralnym oraz szkolenie ,,Problemy seksualne w terapii uzależnień” w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Poza hostelem pracuje w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota” w Połańcu. Interesuje się florystyką, decupażem, filcowaniem, Quillingiem. Jej hobby: sport, film i poezja.

 

dawid_0 Dawid Nowak OFMConv – Duszpasterz Ośrodka San Damiano oraz Hostelu w Chęcinach i Połańcu. W 2020 roku ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. W ośrodku zajmuje się prowadzeniem zajęć z duchowości.  Jego pasją jest twórczość Tolkiena i tematyka z tym związana. Fascynują go dawne fortyfikacje, zamki i kościoły. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i słuchać muzyki. Bardzo ceni sobie wypicie dobrej kawy w miłym towarzystwie.

 

 

Kadra terapeutyczna systematycznie poddaje swoją pracę superwizji klinicznej.

Superwizor – Barbara Łukasik –  Rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

 

 

 

Kadra pomocnicza:

 

justyna Justyna Wolska – Lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii.

 

 

 

 

bez-tytuc582u Adrianna Baran – Sekretarka, absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Pedagogika – specjalizacja resocjalizacja i profilaktyka społeczna; technik żywienia – dietetyk. Pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. Lubi pracę z ludźmi, nie boi się nowych wyzwań. odważna i konsekwentna w działaniu. Jej hobby to gotowanie, ogród i dobry film.

 

 

 

 

 

 

Marian Jarosz – Konserwator.

 

Podwykonawcy:

Przychodnie Zdrowia w Połańcu i Zawadzie

Współpraca:

MOPS w Połańcu