Kadra Ośrodka

arletak Arleta KempkaKierownik  Ośrodka San Damiano. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Psychoterapeuta rodzin i par. Certyfikowany superwizor Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.  Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjno – sądową tytułem magistra. Współpracę z Ośrodkiem San Damiano w Chęcinach rozpoczęła w 2005 roku (początkowo jako wolontariusz, później terapeuta). Jest autorem słów do hymnu Ośrodka. Od 2009 roku pełni Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Poza tym pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień (od 2006 roku) i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych( od 2012 r.), znajdującej się przy Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Przez lata uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach dotyczących nowych metod terapii uzależnień. W prowadzeniu terapii szczególną wagę przywiązuje do terapii rodziców współuzależnionych. Od 2015 roku prowadzi dla nich grupę wsparcia z elementami psychoedukacji z zakresu uzależnienia i współuzależnienia. Jest poza tym pomysłodawczynią i prowadzącą grupy wsparcia dla osób, które ukończyły terapię w Ośrodku San Damiano. Prywatnie ma męża Grzegorza i córkę Partycję, z którymi rozwija swoje zainteresowania podróżnicze. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi. 

rafal Rafał Marzec – Psycholog. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Studium Leczenia Uzależnień IPZ w Warszawie. Od 2013 roku jest Certyfikowanym Specjalistą Leczenia Uzależnień. Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie zdobywał jako wolontariusz i stażysta w świetlicach socjoterapeutycznych i oddziałach psychiatrycznych. Pierwsze doświadczenia w pracy w latach 2007 – 2009 zdobywał jako psycholog w ośrodku dla osób stosujących przemoc, gdzie pierwszy raz zetknął się także z pracą z osobami uzależnionymi. Pracował także w Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2010 roku związany z Ośrodkiem San Damiano. Pracuje jako terapeuta i psycholog w poradniach działających przy Ośrodku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością z wykorzystaniem metody ART. Prowadził także zajęcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Uwielbia książki, szczególnie kryminały, historyczne i fantasy. Lubi gotować szczególnie dla żony Justyny.

grzesiek Grzegorz KempkaCertyfikowany specjalista terapii uzależnień. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. W ciągu 20 lat pracował w kilku placówkach Leczenia Uzależnień m.in. w Stowarzyszeniu „ Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Przez wiele lat pracował jako wolontariusz – terapeuta z więźniami oddziału terapeutycznego Aresztu Śledczego w Kielcach. Poza tym zajmuje także profilaktyką dzięki czemu z jego doświadczenia korzystało wiele szkół i placówek edukacyjnych w województwie świętokrzyskim i nie tylko. Pracuje jako terapeuta w MOW w Podzamczu. Od 2004 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „ San Damiano „ w Chęcinach. Jego głównym zainteresowaniem są wędrówki górskie i spływy kajakowe, czym stara się zarażać podopiecznych Ośrodka.

ania  Anna Chojnecka-Kościów – Pedagog. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje w Ośrodku od 10 lat. Praca nie jest dla niej tylko obowiązkiem ale również i pasją. Zajmuje się także  profilaktyką uzależnień w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W pracy w Ośrodku prowadzi autorską grupę „ Poznajmy swoje emocje”, która głównie zajmuje się rozpoznawaniem uczuć , nazywaniem ich oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Współpracuje również z punktem diagnostyczno-konsultacyjnym HIV dzięki czemu pacjenci mogą bezpłatnie i anonimowo zrobić badania w kierunku zakażenia wirusem. Chcąc rozwijać się od września 2020 roku rozpoczęła szkolenie z psychoterapii behawioralno-poznawczej. W wolnym czasie lubi czytać dobre książki kryminalne. Pasjonuje się tańcem i sportem – czym próbuje zarażać pacjentów, aby promować zdrowy tryb życia.

 

 

piotr mgr Piotr Zimoch – Pedagog. Psycholog. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna w 2012 r., aktualnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień w 2015r honorowany przez KBds.PN. W Ośrodku San Damiano pracuje od 2013r, prowadzi grupę etapową dla początkujących pacjentów oraz zajmuje się organizacją obozów terapeutycznych, aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych z pacjentami. W prywatnym życiu jego pasją jest chodzenie po górach, uwielbia sport w tym piłkę nożną, interesuje go polityka i dobra książka.

 

 

emilia_0 Emilia Kopacz – Studentka V roku Psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2021 roku współpracuje z Ośrodkiem San Damiano – początkowo jako wolontariuszka, obecnie pracuje jako opiekun i pełni funkcję wspierającą dla pacjentów ośrodka. Praca z ludźmi jest dla niej przyjemnością. Lubi stawiać sobie wyzwania i zdobywać nowe doświadczenia.

 

 

 

zdjecie-sd Mgr Jakub WilkPsycholog, Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, studium terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W latach 2019-2022  pracował w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”. Od 2 lat świadczy wsparcie z zakresu terapii uzależnień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Wybór ścieżki edukacyjnej podyktowany był pasją i zamiłowaniem do osób borykających się z problemem uzależnienia. Czas poza pracą poświęca rodzinie i zainteresowaniom m.in. poszerzaniu wiedzy na temat historii. Uwielbia podróżować- poznawać nowe miejsca i kulturę.

 

 

 

 

 

 

justyna Justyna Wolska – Lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii.

 

 

 

Kadra pomocnicza:

Piotr AdamiakSuperwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

sylwia Sylwia Kupczyk-KrzysztofikSpecjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia. Absolwentka socjologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończyła również studia podyplomowe: „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu i kontraktowaniu usług z zakresu psychiatria i leczenie uzależnień. Realizowała, koordynowała i rozliczała projekty finansowane ze środków publicznych, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

magdalena Magdalena Grzywna – Specjalista ds. kadrowo-księgowych. Sekretarka medyczna.

 

 

 

 

karolina Karolina Kuternoga – Specjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia.

 

 

 

 

ala Alicja Bojko- Pielęgniarka.

 

 

Danuta Wojcieszyńska- Pielęgniarka.

 

 

lukasz Łukasz Piech – Konserwator.

* { color:red; }