Hostel w Połańcu – Zajęcia profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchowoli.

W dniu 23.01.2024 r. zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne przez Panią Kierownik „Hostelu Wspólnota dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Połańcu”, o tematyce „ Uzależnienia dzieci i młodzieży- szkodliwość napojów energetyzujących- szkodliwość e-papierosów” . Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach 7,8 miały na celu promować zdrowy styl życia i zachęcać do
zdrowych , rozsądnych wyborów, uświadomić młodzieży jaki szkodliwy wpływ na zdrowie mają napoje energetyczne oraz e-papierosy.
W.Łukaszek