Kontakt

Placówki zlokalizowane w Chęcinach:

 

1. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”

Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 41/315-11-40, kom. 664-064-569, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30. Osoba do kontaktu – Magdalena Grzywna.

 

2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych                                                 Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 41/315-11-40, kom. 664-064-569, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30.

 

3. Poradnia Leczenia Uzależnień

Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 41/315-11-40, kom. 664-064-569, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30.

 

4. Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 41/315-11-40, kom. 664-064-569, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30.

 

5. Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”

Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 694-827-729, e-mail: hostelrivotorto@gmail.com

www.hostel.franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do środy  w godz. 8.00—15.00, od czwartku do piątku w godz. 17-22. Osoba do kontaktu – Rafał Możdżan.

 

 

Nr konta bankowego: 10 1090 2040 0000 0001 0335 2206 Santander Bank Polska S.A.

 

 

Placówki zlokalizowane w Połańcu:

 

1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”

11 Listopada 15, 28-230 Połaniec

tel. 15/865-07-38, kom. 784-583-558, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30.

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnień „Wspólnota”

11 Listopada 15, 28-230 Połaniec

tel. 15/865-07-38, kom. 784-583-558, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30.

 

3. Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”

11 Listopada 15, 28-230 Połaniec

tel. 15/865-07-38, kom. 784-583-558, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Rejestracja telefoniczna – od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30.

 

 

Nr konta bankowego: 09 1090 2040 0000 0001 1806 1983 Santander Bank Polska S.A.