Poradnie w naszym Ośrodku

dab2W naszym ośrodku San Damiano oferujemy możliwość skorzystania ze specjalistycznych poradni. Pierwsza z nich to Poradnia Leczenia Uzależnień. Oferuje ona usługi w zakresie konsultacji przypadków uzależnień oraz zapobiegania dalszemu rozwojowi przypadków uzależnień.

Druga to Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Można w niej  uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz otrzymać konkretna pomoc co do terapii jak jest należna przy danym uzależnieniu. _ Tekst zastępczy_

Poradnie znajdują się w salach na krużgankach klasztoru.

Na miejscu działa również Grupa Anonimowych Alkoholików „Asyż” (spotkania w piątki o godz. 18.00)

Prowadzimy terapię uzależnień od:

  • alkoholu,
  • narkotyków,
  • leków,
  • hazardu
  • terapię osób współuzależnionych
 terapia odbywa się indywidualnie lub grupowo

Warunki uczestnictwa:

  1. Zgłoszenie telefoniczne
  2. Posiadanie dowodu osobistego i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym
  3. Aktualna abstynencja w chwili przybycia

Poradnie czynne: od poniedziałku do soboty

Rezerwacja terminu spotkania

tel. do rejestracji: 041 315 11 40
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 15.00

* { color:red; }