Dane Kontaktowe

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „WSPÓLNOTA”

ul. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie

tel./fax. 15/ 865 07 38, kom. 784 583 558, e-mail: hostel.polaniec@franciszkanie.pl

 

Konto dla darowizn na rzecz Hostelu: Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

Konto Hostelu: Bank Zachodni WBK S.A. (SWIFT WBKPPLPL),

nr konta: 09 1090 2040 0000 0001 1806 1983

Darowizny prosimy przekazywać z dopiskiem: „na cele charytatywno-opiekuńcze

Przekaz dla darowizn na Hostel „WSPÓLNOTA”.pdf

 

Zobacz na mapie