Kadra Hostelu

pawel_0 o. Paweł Chmura OFMConv. (franciszkanin) – dyrektor Ośrodka San Damiano i podległych mu filii, psychoterapeuta rodzin i małżeństw, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnieńmagister teologii, samodzielny księgowy bilansista. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Od początku jej działalności jest także opiekunem świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach.

 

viola Wioletta Łukaszek – Kierownik HosteluCertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, magister psychologii specjalność kliniczna i osobowości, magister pedagogiki, mediator w sprawach rodzinnych, studia podyplomowe zarządzanie w służbie zdrowia.

 Ukończone szkolenia:

„Terapia motywująca w lecznictwie odwykowym”

„Procedura pracy z osobami stosującymi przemoc”

„Razem przeciw przemocy”

„Szkolenie z zakresu profilaktyki narkomanii”

„Bądźmy sobą bez nałogów”

„Wiem. Rozumiem. Pomagam”

„Krótkoterminowa terapia-par proces zdrowienia w uzależnieniu”

„Problemy seksualne w terapii uzależnień”

„Jak pracować z osobami doznającymi przemocy”

 Praca:

Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, zajmuję się również problematyką przemocy w rodzinie, Pracuje w Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu „ Wspólnota” w  Poradni Terapii Uzależnień od substancji Psychoaktywnych „Wspólnota” w Połańcu oraz  jako trener kompetencji społecznych prowadzi zajęcia z dziećmi w świetlicy środowiskowej w Połańcu.

Dba, aby priorytetem działań zawsze było dobro człowieka i zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeutycznej. Do problemów wszystkich pacjentów podchodzi indywidualnie. Jej mocną stroną jest wyrozumiałość i umiejętność wspierania w trudnych momentach terapii. Wierzy w ludzi oraz w to, że przy odrobinie wysiłku i wiary – wszystko jest możliwe.

kurgan Anna Kurgan – instruktor psychoterapii uzależnień – w trakcie specjalizacji. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Wykształcenie średnie. Jest uczestniczką szkoleń inter- i intrapersonalnych oraz szkoleń w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi. Uczestniczyła w szkoleniu ,,Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin” organizowanym przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Jest osobą odważną, niebojącą się nowych wyzwań. Zawsze pomocna i zaangażowana w prowadzone zajęcia terapeutyczne w hostelu.Poza ośrodkiem pracuje również w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji psychoaktywnych ,,Wspólnota” oraz Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Połańcu.Jej pasje to dobra książka, dobry film i podróże.

banas Katarzyna Banaś – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika w specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Pasjonuje ją praca z człowiekiem, a przede wszystkim możliwość niesienia pomocy.

Doświadczenie zdobywała podczas wykonywania świadczeń woluntarystycznych na rzecz Hostelu oraz praktyki w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ,,San Damiano” w Chęcinach. Prowadzi warsztaty integrujące rodzinę jako trener kompetencji społecznych w świetlicy środowiskowej w Połańcu, oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończyła kurs pedagogiczny na wychowawcę placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu. Uzyskała certyfikat z warsztatów metodycznych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu i Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu Zaburzenia nawyków i popędów czy           ,, nowe uzależnienia”? Diagnoza, strategia pracy i modele teoretyczne w ujęciu poznawczo- behawioralnym oraz szkolenie ,, Problemy seksualne w terapii uzależnień” w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Poza hostelem pracuję w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota” w Połańcu. Interesuje się florystyką, decupażem, filcowaniem, Quillingiem. Jej hobby sport, film i poezja.

tomasz o. Tomasz Trawiński – magister teologii, franciszkanin. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Jest spowiednikiem, rekolekcjonistą oraz duszpasterzem środowisk uzależnionych.

 

 

 

 

Kadra pomocnicza:

 

justyna Justyna Wolska – lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii.

 

 

 

 

 

bez-tytuc582u Anna Baran – Sekretarka, absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Pedagogika – specjalizacja resocjalizacja i profilaktyka społeczna; technik żywienia – dietetyk. Pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. Lubi pracę z ludźmi, nie boi się nowych wyzwań. odważna i konsekwentna w działaniu. Jej hobby to gotowanie, ogród i dobry film.

 

 

 

Marian Jarosz – konserwator

Sławomir Grab – superwizor rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podwykonawcy:

Przychodnie Zdrowia w Połańcu i Zawadzie

Współpraca:

MOPS w Połańcu