Kadra Hostelu

 

terapeuci i pracownicy hostelu

pawel o. Paweł Chmura – dyrektor. Specjalista terapii uzależnień,  magister teologii, samodzielny księgowy bilansista, w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii systemowej. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, kierownik świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach, gwardian Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

viola Wioletta Łukaszek – kierownik hostelu, Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Magister pedagogiki. Mediator w sprawach rodzinnych. Psycholog. Absolwentka Studium Umiejętności Psychologicznych w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze. Studia podyplomowe – Zarządzanie Służbą Zdrowia UJK-Kielce.

Ukończone szkolenia: „Terapia motywująca w lecznictwie odwykowym” w Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie, „Procedura pracy z osobami stosującymi przemoc” w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów, „Razem przeciw przemocy” oraz Szkolenie z zakresu profilaktyki narkomani „Bądźmy sobą bez nałogów” w Ośrodku Profilaktyki i Edukacji w Radomiu, „Wiem. Rozumiem. Pomagam” szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach. „Krótkoterminowa terapia-par proces zdrowienia w uzależnieniu” Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Praca: Hostel dla Osób uzależnionych od alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota” w Połańcu. Zespół Interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Połańcu. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieżyi Rodzin w Połańcu.

Dba, aby priorytetem działań zawsze było dobro człowieka i zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeutycznej. Do problemów wszystkich pacjentów podchodzi indywidualnie. Jej mocną stroną jest wyrozumiałość i umiejętność wspierania w trudnych momentach terapii. Wierzy w ludzi oraz w to, że przy odrobinie wysiłku i wiary – wszystko jest możliwe.

tomek o. Tomasz Pawlik – specjalista psychoterapii uzależnień – w trakcie specjalizacji, magister teologii, franciszkanin. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Uzależnień w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Uzależnień. Posiada doświadczenie w pracy z „młodzieżą alternatywną”. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Rosji. Jest spowiednikiem, rekolekcjonistą oraz duszpasterzem środowisk uzależnionych. Pracuje jako terapeuta w Poradniach Leczenia Uzależnień w Kielcach i Chęcinach. Taternik, członek Trzeźwego Koła Górskiego przy PTTK w Kielcach i Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego. Jego pasją jest turystyka górska, ikonografia, literatura rosyjska oraz muzyka.
kurgan Anna Kurgan – instruktor psychoterapii uzależnień – w trakcie specjalizacji. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Wykształcenie średnie. Jest uczestniczką szkoleń inter- i intrapersonalnych oraz szkoleń w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi. Uczestniczyła w szkoleniu ,,Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin” organizowanym przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Jest osobą odważną, niebojącą się nowych wyzwań. Zawsze pomocna i zaangażowana w prowadzone zajęcia terapeutyczne w hostelu.Poza ośrodkiem pracuje również w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji psychoaktywnych ,,Wspólnota” oraz Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Połańcu.Jej pasje to dobra książka, dobry film i podróże.
banas Katarzyna Banaś – specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika w specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Pasjonuje ją praca z człowiekiem, a przede wszystkim możliwość niesienia pomocy. Doświadczenie zdobywała podczas wykonywania świadczeń woluntarystycznych na rzecz Hostelu oraz praktyki w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ,, San Damiano” w Chęcinach. Prowadziła zajęcia w świetlicy środowiskowej w Połańcu, oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończyła kurs pedagogiczny na wychowawcę placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu. Uzyskała certyfikat z warsztatów metodycznych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu i Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu Zaburzenia nawyków i popędów czy ,, nowe uzależnienia”? Diagnoza, strategia pracy i modele teoretyczne w ujęciu poznawczo- behawioralnym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Poza hostelem pracuję w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota” w Połańcu. Interesuje się florystyką, decupażem, filcowaniem, Quillingiem. Jej hobby sport, film i poezja.

o. Tomasz Trawiński – magister teologii, franciszkanin. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Jest spowiednikiem, rekolekcjonistą oraz duszpasterzem środowisk uzależnionych.

Kadra pomocnicza:

Teresa Tymińska- lekarz psychiatra, Ordynator Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
Marian Jarosz – konserwator

Sławomir Grab – superwizor rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podwykonawcy:

Przychodnie Zdrowia w Połańcu i Zawadzie

Współpraca:

MOPS w Połańcu