Kadra Hostelu

pawel_0 o. Paweł Chmura OFMConv. (franciszkanin) – dyrektor Ośrodka San Damiano i podległych mu filii, psychoterapeuta rodzin i małżeństw, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnieńmagister teologii, samodzielny księgowy bilansista. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Od początku jej działalności jest także opiekunem świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach.

 

arletak Arleta KempkaKierownik  Ośrodka San Damiano,  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.  Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjno – sądową tytułem magistra. Współpracę z Ośrodkiem San Damiano w Chęcinach rozpoczęła w 2005 roku (początkowo jako wolontariusz, później terapeuta). Jest autorem słów do hymnu Ośrodka. Od 2009 roku pełni Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Poza tym pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień (od 2006 roku) i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych( od 2012 r.), znajdującej się przy Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Przez lata uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach dotyczących nowych metod terapii uzależnień. W prowadzeniu terapii szczególną wagę przywiązuje do terapii rodziców współuzależnionych. Od 2015 roku prowadzi dla nich grupę wsparcia z elementami psychoedukacji z zakresu uzależnienia i współuzależnienia. Jest poza tym pomysłodawczynią i prowadzącą grupy wsparcia dla osób, które ukończyły terapię w Ośrodku San Damiano. Prywatnie ma męża Grzegorza i córkę Partycję, z którymi rozwija swoje zainteresowania podróżnicze. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi.

rmozdzan Rafał Możdżan – certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Licencjusz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej.

 

 

 

 

 

 

marysia Maria Czarnecka – psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . W trakcie  studiów pierwsze doświadczenia w zawodzie zdobywała jako wolontariusz II Kliniki Psychiatrii w Lublinie oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień  San Damiano w Chęcianach. W 2017 roku rozpoczęła współpracę  ze Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie pracując w klubach Wolna Strefa oraz Domu Pomocy Społecznej. Od 2018 roku pracuje jako psycholog w ZSZ nr 1 w Kielcach. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas oddając się swojej pasji jaką są biegi długodystansowe oraz narciarstwo.