Opiekunowie hostelu

Kadra

pawel o. Paweł Chmura – dyrektor. Specjalista terapii uzależnień, magister teologii, samodzielny księgowy bilansista, w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii systemowej
arleta Arleta Kempka – Kierownik San Damiano, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, . Od 2005 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „San Damiano„ w Chęcinach jako terapeuta, od 2009 r. na stanowisku Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Od 2006 r. pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych mieszczącej się przy Klasztorze Franciszkanów. Od 2007 r. pracuje w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym na stanowisku terapeuty. W trakcie ostatnich 10 lat uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach o tematyce pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Podejmuje wszelkie inicjatywy związane z profilaktyką w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wywiadówkach profilaktycznych dla rodziców. Od 2 lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

rafal-mozdzan Rafał Możdżan – certyfikowany instruktor terapii uzależnień – licencjusz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej.
.