Terapeuci i pracownicy

Prezentujemy Kadrę Ośrodka „San Damiano”, która służy tutejszym pacjentom i prowadzi terapię  

Kadra

pawel o. Paweł Chmura – dyrektor. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister teologii, samodzielny księgowy bilansista, w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii systemowej. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, kierownik świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach, gwardian Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

arleta Arleta Kempka – Kierownik San Damiano, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, . Od 2005 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „San Damiano„ w Chęcinach jako terapeuta, od 2009 r. na stanowisku Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Od 2006 r. pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych mieszczącej się przy Klasztorze Franciszkanów. Od 2007 r. pracuje w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym na stanowisku terapeuty. W trakcie ostatnich 10 lat uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach o tematyce pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Podejmuje wszelkie inicjatywy związane z profilaktyką w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wywiadówkach profilaktycznych dla rodziców. Od 2 lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
rafal-marzec Rafał Marzec – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister psychologii, certyfikowany trener treningu ART.
grzegorz-kempka Grzegorz Kempka certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjne i profilaktyki społecznej. W ciągu 20 lat pracował w kilku placówkach Leczenia Uzależnień m.in. W Stowarzyszeniu „ Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Przez wiele lat pracował jako wolontariusz – terapeuta z więźniami oddziału terapeutycznego Aresztu Śledczego w Kielcach. W latach 2009 – 2014 prowadził firmę Azyl Uzależnienia zajmującą się terapią i profilaktyka dzięki czemu z jego ofert korzystało wiele szkół w województwie świętokrzyskim i nie tylko. Pracuje jako terapeuta w MOW w Podzamczu. Od 2004 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „ San Damiano „ w Chęcinach jako terapeuta.
iwona-rzedowska3 Iwona Kasztan- certyfikowany specjalista terapii uzależnień, licencjusz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, magister interwencji kryzysowej, ukończyła szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych.
Ewelina Zimna- certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
piotr1 Piotr Zimoch- certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki – specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

o. Tomasz Trawiński- duszpasterz ośrodka.
 
 

 Kadra pomocnicza:

Piotr Adamiaksuperwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS. Przeciwdziałania Narkomanii
Sylwia Kupczyk-Krzysztofikspecjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia. Absolwentka socjologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończyła również studia podyplomowe: „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu i kontraktowaniu usług z zakresu psychiatria i leczenie uzależnień. Realizowała, koordynowała i rozliczała projekty finansowane ze środków publicznych, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sylwia Michalakspecjalista ds. kadrowo-księgowych, sekretarka medyczna.
Magdalena Grzywna – specjalista ds. kadrowo-księgowych, sekretarka medyczna.
Karolina Kuternoga – specjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia.
Alicja Bojko, Danuta Wojcieszyńskapielęgniarki
 
* { color:red; }