Kadra Ośrodka

Prezentujemy Kadrę Ośrodka „San Damiano”, która służy tutejszym pacjentom i prowadzi terapię

Kadra

pawel_0 o. Paweł Chmura OFMConv. (franciszkanin) – dyrektor Ośrodka San Damiano i podległych mu filii, psychoterapeuta rodzin i małżeństw, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnieńmagister teologii, samodzielny księgowy bilansista. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Od początku jej działalności jest także opiekunem świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach.

arleta_0 Arleta KempkaKierownik  Ośrodka San Damiano,  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień  Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjno – sądową tytułem magistra. Współpracę z Ośrodkiem San Damiano w Chęcinach rozpoczęła w 2005 roku (początkowo jako wolontariusz, później terapeuta). Jest autorem słów do hymnu Ośrodka. Od 2009 roku pełni Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Poza tym pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień (od 2006 roku) i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych( od 2012 r.), znajdującej się przy Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Przez lata uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach dotyczących nowych metod terapii uzależnień. W prowadzeniu terapii szczególną wagę przywiązuje do terapii rodziców współuzależnionych. Od 2015 roku prowadzi dla nich grupę wsparcia z elementami psychoedukacji z zakresu uzależnienia i współuzależnienia. Jest poza tym pomysłodawczynią i prowadzącą grupy wsparcia dla osób, które ukończyły terapię w Ośrodku San Damiano. Prywatnie ma męża Grzegorza i córkę Partycję, z którymi rozwija swoje zainteresowania podróżnicze. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi.
rafal Rafał Marzec – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Studium Leczenia Uzależnień IPZ w Warszawie. Od 2013 roku jest Certyfikowanym Specjalistą Leczenia Uzależnień. Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie zdobywał jako wolontariusz i stażysta w świetlicach socjoterapeutycznych i oddziałach psychiatrycznych. Pierwsze doświadczenia w pracy w latach 2007 – 2009 zdobywał jako psycholog w ośrodku dla osób stosujących przemoc, gdzie pierwszy raz zetknął się także z pracą z osobami uzależnionymi. Pracował także w Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2010 roku związany z Ośrodkiem San Damiano. Pracuje jako terapeuta i psycholog w poradniach działających przy Ośrodku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością z wykorzystaniem metody ART. Prowadził także zajęcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Uwielbia książki, szczególnie kryminały, historyczne i fantasy. Lubi gotować szczególnie dla żony Justyny.
grzesiek Grzegorz Kempkacertyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. W ciągu 20 lat pracował w kilku placówkach Leczenia Uzależnień m.in. w Stowarzyszeniu „ Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Przez wiele lat pracował jako wolontariusz – terapeuta z więźniami oddziału terapeutycznego Aresztu Śledczego w Kielcach. Poza tym zajmuje także profilaktyką dzięki czemu z jego doświadczenia korzystało wiele szkół i placówek edukacyjnych w województwie świętokrzyskim i nie tylko. Pracuje jako terapeuta w MOW w Podzamczu. Od 2004 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „ San Damiano „ w Chęcinach. Jego głównym zainteresowaniem są wędrówki górskie i spływy kajakowe, czym stara się zarażać podopiecznych Ośrodka.
iwona_0 mgr Iwona Kasztan – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończyła studia pedagogiczne na Wszechnicy Świętokrzyskiej w 2012r., uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień w 2012r., ukończyła szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów wynikających  z uzależnienia od hazardu lub innych uzależniających niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych jak również szkolenie dla terapeutów uzależnień „Zaburzenia nawyków i popędów czy „nowe uzależnienie”, warsztat szkoleniowy „Uszkodzona historia”. Terapia osób uzależnionych i ich rodzin z objawami stresu pourazowego w podejściu psychodynamicznym”. Aktualnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada doświadczenie zawodowe w pomocy osobom borykającym się z uzależnieniem i współuzależnieniem, które zdobywa w Poradni Leczenia Uzależnień w Chęcinach. Od 2009r. pracuje w Ośrodku “San Damiano”, z pacjentami prowadzi grupę teatralną na której pacjenci mogą w sposób kreatywny ukazać swoje emocje i doświadczenia życiowe.  Od 2014r. współpracuje z Wszechnicą Świętokrzyską, na której przeprowadza warsztaty edukacyjne z zakresu uzależnień, pracy z pacjentem w kontakcie indywidualnym i pracy metodą społeczności terapeutycznej. Od 2017r.jest prezesem i współzałożycielką Fundacji HOMINE w Kielcach, która zajmuje się pomocą ludziom uzależnionym oraz współuzależnionym. Pracuje metodą terapii indywidualnej, grupowej oraz warsztatowej. W prywatnym życiu jej pasją jest muzyka oraz teatr, czego efektem są zajęcia teatralne. W życiu dużo radości sprawia jej poznawanie nowych ludzi i zdobywanie coraz to nowych doświadczeń w pomocy innym.
ewelina mgr Ewelina Zimna – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończyła w 2007r. studia pedagogiczne na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, w 2012r. uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień honorowany przez KBds.PN, Od 2014 r. posiada certyfikat doradcy prowadzącego poradnictwo okołotestowe w zakresie HIV/AIDS. Obecnie jest uczestnikiem szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej organizowanej przez Akademie Myśli i Emocji w Warszawie, posiadającej rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Poradni Profilaktyki,  Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Kielcach, Oddziale Dziennym dla Uzależnionych od Alkoholu „PROMEDIC”. Wiele lat pracowała również w Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS z osobami bezdomnymi oraz doznającymi przemocy. Swoje umiejętności  podnosi uczestnicząc w różnych szkoleniach z zakresu psychoterapii, m.in. seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu, krótkoterminowa terapia par w uzależnieniu, praca z rodzinami pacjentów uzależnionych, program ograniczania picia. Od 2017r. V-ce Prezes i współzałożycielka Fundacji HOMINE w Kielcach, która zajmuje się pomocą ludziom uzależnionym oraz współuzależnionym. W ośrodku San Damiano pracuje od 2015r.Zajmuje się prowadzeniem grup etapowych z zakresu edukacji, nawrotów uzależnień oraz edukacji seksualnej. W prywatnym życiu kocha zwierzęta, lubi dobrą muzykę oraz książki.
piotr mgr Piotr Zimoch – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna w 2012 r., aktualnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień w 2015r honorowany przez KBds.PN. W Ośrodku San Damiano pracuje od 2013r, prowadzi grupę etapową dla początkujących pacjentów oraz zajmuje się organizacją obozów terapeutycznych, aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych z pacjentami. W prywatnym życiu jego pasją jest chodzenie po górach, uwielbia sport w tym piłkę nożną, interesuje go polityka i dobra książka.
tomasz  o. Tomasz Trawiński – magister teologii, franciszkanin. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Jest spowiednikiem, rekolekcjonistą oraz duszpasterzem środowisk uzależnionych.
justyna Justyna Wolska – lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii 
daniel Daniel Chrzanowski – terapeuta uzależnień

 Kadra pomocnicza:

Piotr Adamiaksuperwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS. Przeciwdziałania Narkomanii

sylwia SylwiaKupczyk-Krzysztofikspecjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia. Absolwentka socjologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończyła również studia podyplomowe: „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu i kontraktowaniu usług z zakresu psychiatria i leczenie uzależnień. Realizowała, koordynowała i rozliczała projekty finansowane ze środków publicznych, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sylwia Michalakspecjalista ds. kadrowo-księgowych, sekretarka medyczna.

magdalena  Magdalena Grzywna – specjalista ds. kadrowo-księgowych, sekretarka medyczna.

karolina Karolina Kuternoga – specjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia.

ala Alicja Bojko- pielęgniarka.

 

Danuta Wojcieszyńska- Pielęgniarka.

 

lukasz Łukasz Piech – Konserwator.
 

 

* { color:red; }