Kadra Ośrodka

pawel_0 o. Paweł Chmura OFMConv. (franciszkanin) – dyrektor Ośrodka San Damiano i podległych mu filii, psychoterapeuta rodzin i małżeństw, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnieńmagister teologii, samodzielny księgowy bilansista. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Od początku jej działalności jest także opiekunem świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach.

 

arletak Arleta KempkaKierownik  Ośrodka San Damiano,  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.  Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjno – sądową tytułem magistra. Współpracę z Ośrodkiem San Damiano w Chęcinach rozpoczęła w 2005 roku (początkowo jako wolontariusz, później terapeuta). Jest autorem słów do hymnu Ośrodka. Od 2009 roku pełni Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Poza tym pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień (od 2006 roku) i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych( od 2012 r.), znajdującej się przy Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Przez lata uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach dotyczących nowych metod terapii uzależnień. W prowadzeniu terapii szczególną wagę przywiązuje do terapii rodziców współuzależnionych. Od 2015 roku prowadzi dla nich grupę wsparcia z elementami psychoedukacji z zakresu uzależnienia i współuzależnienia. Jest poza tym pomysłodawczynią i prowadzącą grupy wsparcia dla osób, które ukończyły terapię w Ośrodku San Damiano. Prywatnie ma męża Grzegorza i córkę Partycję, z którymi rozwija swoje zainteresowania podróżnicze. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi. 

rafal Rafał Marzec – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Studium Leczenia Uzależnień IPZ w Warszawie. Od 2013 roku jest Certyfikowanym Specjalistą Leczenia Uzależnień. Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie zdobywał jako wolontariusz i stażysta w świetlicach socjoterapeutycznych i oddziałach psychiatrycznych. Pierwsze doświadczenia w pracy w latach 2007 – 2009 zdobywał jako psycholog w ośrodku dla osób stosujących przemoc, gdzie pierwszy raz zetknął się także z pracą z osobami uzależnionymi. Pracował także w Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2010 roku związany z Ośrodkiem San Damiano. Pracuje jako terapeuta i psycholog w poradniach działających przy Ośrodku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością z wykorzystaniem metody ART. Prowadził także zajęcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Uwielbia książki, szczególnie kryminały, historyczne i fantasy. Lubi gotować szczególnie dla żony Justyny.

grzesiek Grzegorz Kempkacertyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. W ciągu 20 lat pracował w kilku placówkach Leczenia Uzależnień m.in. w Stowarzyszeniu „ Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Przez wiele lat pracował jako wolontariusz – terapeuta z więźniami oddziału terapeutycznego Aresztu Śledczego w Kielcach. Poza tym zajmuje także profilaktyką dzięki czemu z jego doświadczenia korzystało wiele szkół i placówek edukacyjnych w województwie świętokrzyskim i nie tylko. Pracuje jako terapeuta w MOW w Podzamczu. Od 2004 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „ San Damiano „ w Chęcinach. Jego głównym zainteresowaniem są wędrówki górskie i spływy kajakowe, czym stara się zarażać podopiecznych Ośrodka.

annach Anna Chojnecka – Kościów – terapeuta uzależnień.

 

 

 

 

 

piotr mgr Piotr Zimoch – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna w 2012 r., aktualnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień w 2015r honorowany przez KBds.PN. W Ośrodku San Damiano pracuje od 2013r, prowadzi grupę etapową dla początkujących pacjentów oraz zajmuje się organizacją obozów terapeutycznych, aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych z pacjentami. W prywatnym życiu jego pasją jest chodzenie po górach, uwielbia sport w tym piłkę nożną, interesuje go polityka i dobra książka.

 

tomasz  o. Tomasz Trawiński – magister teologii, franciszkanin. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Jest spowiednikiem, rekolekcjonistą oraz duszpasterzem środowisk uzależnionych.

 

 

 

 

justyna Justyna Wolska – lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii.

 

 

 

 

 

 

Kadra pomocnicza:

Piotr Adamiaksuperwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

sylwia Sylwia Kupczyk-Krzysztofikspecjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia. Absolwentka socjologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończyła również studia podyplomowe: „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu i kontraktowaniu usług z zakresu psychiatria i leczenie uzależnień. Realizowała, koordynowała i rozliczała projekty finansowane ze środków publicznych, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

magdalena  Magdalena Grzywna – specjalista ds. kadrowo-księgowych, sekretarka medyczna.

 

 

 

 

 

karolina Karolina Kuternoga – specjalista ds. projektów i finansowania służby zdrowia.

 

 

 

 

 

 

Sylwia Michalakspecjalista ds. kadrowo-księgowych, sekretarka medyczna.

 

 

 

 

 

 

ala Alicja Bojko- pielęgniarka.

 

 

 

 

 

Danuta Wojcieszyńska- Pielęgniarka.

 

lukasz Łukasz Piech – Konserwator.

 

* { color:red; }