Poradnia w Połańcu

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) odpowiadające świadczeniom udzielanym w poradni:

  • Dla używających substancji psychoaktywnych: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19); Patologiczny hazard (F63.0); Inne zaburzenia nawyków i popędów (F63.8); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
  • Dla członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach (współuzależnionych): Obciążenia rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych (Z81.3); Inne zaburzenia lękowe (F41); Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43); Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45); Inne zaburzenia nerwicowe (F48); Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).

Zajmujemy się leczeniem osób uzależnionych:

  • od substancji psychoaktywnych,
  • uzależnionych behawioralnie (hazard, seksoholizm, pracoholizm, Internet, gry komputerowe, zagrożenia cywilizacyjne)

Prowadzimy również terapię dla rodzin osób uzależnionych oraz osób zaniepokojonych zachowaniem swoich bliskich.

Grafik poradni:

Czynna jest we wtorki, środy i czwartki.

Warunki zapisów:

  1. Rejestracja telefoniczna:

Celem umówienia wizyty prosimy dzwonić pod nr tel. 15/865-07-38 lub 784-583-558 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30 z przygotowanym numerem PESEL.

  1. Rejestracja osobista:

Celem umówienia wizyty prosimy zgłaszać się od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30 z aktualnym dokumentem tożsamości.

Dane kontaktowe:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”

  1. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec

tel. 15/865-07-38, kom. 784-583-558, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

Nr konta bankowego: 09 1090 2040 0000 0001 1806 1983 Santander Bank Polska S.A.