Poradnie w Połańcu

 1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) odpowiadające świadczeniom udzielanym w poradni:

 • Dla używających substancji psychoaktywnych: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19); Patologiczny hazard (F63.0); Inne zaburzenia nawyków i popędów (F63.8); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
 • Dla członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach (współuzależnionych): Obciążenia rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych (Z81.3); Inne zaburzenia lękowe (F41); Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43); Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45); Inne zaburzenia nerwicowe (F48); Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).

Zajmujemy się leczeniem osób uzależnionych:

 • od substancji psychoaktywnych,
 • uzależnionych behawioralnie (hazard, seksoholizm, pracoholizm, Internet, gry komputerowe, zagrożenia cywilizacyjne)

Prowadzimy również terapię dla rodzin osób uzależnionych oraz osób zaniepokojonych zachowaniem swoich bliskich.

 1. Poradnia Leczenia Uzależnień „Wspólnota”

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) odpowiadające świadczeniom udzielanym w poradni:

 • Dla używających substancji psychoaktywnych: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19); Patologiczny hazard (F63.0); Inne zaburzenia nawyków i popędów (F63.8); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
 • Dla członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach (współuzależnionych): Obciążenia rodzinne nadużywaniem alkoholu (Z81.1); Obciążenia rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych (Z81.3); Inne zaburzenia lękowe (F41); Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43); Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45); Inne zaburzenia nerwicowe (F48); Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).

 

Warunki zapisów:

 1. Rejestracja telefoniczna:

Celem umówienia wizyty prosimy dzwonić pod nr tel. 15/865-07-38 lub 784-583-558 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30 z przygotowanym numerem PESEL.

 1. Rejestracja osobista:

Celem umówienia wizyty prosimy zgłaszać się od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30 z aktualnym dokumentem tożsamości.

Dane kontaktowe:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”

 1. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec

tel. 15/865-07-38, kom. 784-583-558, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

Nr konta bankowego: 09 1090 2040 0000 0001 1806 1983 Santander Bank Polska S.A.

 

Poradnia Leczenia Uzależnień „Wspólnota”

 1. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec

tel. 15/865-07-38, kom. 784-583-558, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

Nr konta bankowego: 09 1090 2040 0000 0001 1806 1983 Santander Bank Polska S.A.