Zapraszamy na konferencję oraz XIII rocznicę Ośrodka „San Damiano”

 

 

W związku z XIII rocznicą

Ośrodka San Damiano oraz Światowymi Dniami Przeciwdziałania Narkomanii

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencje :

“ Uzależnienia w naszym regionie. Wyzwania profilaktyki i terapii”

Termin konferencji 24.06.2017 o godzinie 11:00

Na krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

Następnego dnia 25.06.2017 odbędzie się spotkanie rocznicowe.

Poniżej program rocznicy

Serdecznie zapraszamy!

 

Program Konferencji

11:00 – Otwarcie Konferencji przez Dyrektora Ośrodka San Damiano o. Pawła Chmurę

11:15–Wszechnica Świętokrzyska

11:30 – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie

11:45 – Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny w zakresie HIV/AIDS w Kielcach

12:00 –Policja

12:15 – Ośrodek w Pałęgach

12:30- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Chęcinach

12:45 – Schronisko Młodzieżowe w Gackach

13:00-13:45 – przerwa kawowa / poczęstunek

13:45 – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

14:00 –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach

14:15 – Hostel dla uzależnionych od Alkoholu w Połańcu

14:30- Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutej

14:45 – Areszt Śledczy w Kielcach

15:00- Wojskowa Komisja Uzupełnień w Kielcach

15:15 – Ośrodek San Damiano Chęciny

15:30 – Panel Dyskusyjny oraz zakończenie konferencji.

25.6.2017 Program spotkania rocznicowego

9:30 – Msza Święta

11:00 Czystobieg

13:00 Przywitanie

13:30 – Obiad/tort

15:30 Świadectwa Neofitów i występ artystyczny

Zapraszamy !