Działalność Franciszkanów w Chęcinach

Działalność Franciszkanów w Chęcinach wyraża się poprzez realizowany na miejscu Projekt Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Celem Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Chęcinach jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz udzielanie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym, uzależnionym oraz rodzinom. Cel realizowany jest poprzez prowadzony Ośrodek „San Damiano” oraz jego oddziały, poprzez prowadzone świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne  prowadzone w szkołach, w trakcie wyjazdów do grup parafialnych i rekolekcji,  wyjazdów integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz pacjentów Ośrodka. Grupa przyjaciół i wolontariuszy zaangażowanych w działalność Klasztoru zarejestrowała na miejscu Stowarzyszenie PADRE, które współpracuje z Ośrodkiem „San Damiano”.

Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” powstał 1 kwietnia 2004 roku; październiku tego roku został zarejestrowany jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W większości oddziały ośrodka mieszczą się w budynkach przyklasztornych Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach. Oddział ośrodka: Hostel „Wspólnota” dla  uzależnionych od alkoholu powstał w 2008 roku i mieści się w budynkach  przy ul. 11 Listopada 15 w Połańcu.

Oddziały „San Damiano”:

Oddział Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Chęcinach

Program podstawowy, stacjonarny i koedukacyjny 6-12 miesięcy dla dorosłych, uzależnionych od narkotyków i leków.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Chęcinach

Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, terapia osób współuzależnionych.

Grupa dla rodziców dzieci używających narkotyki

Grupa dla rodziców, którzy dowiedzieli się, że ich dziecko zażywa narkotyki.

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” w Chęcinach

Program postrehabilitacyjny, stacjonarny i koedukacyjny dla dorosłych, z możliwością przebywania12 miesięcy.

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „WSPÓLNOTA” w Połańcu

Program postrehabilitacyjny, stacjonarny i koedukacyjny dla dorosłych, z możliwością przebywania 6 miesięcy.

Pracę kadry terapeutycznej w poszczególnych oddziałach ośrodka nadzorują superwizorzy: superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS Przeciwdziałania Narkomanii, superwizor rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz superwizor Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

„San Damiano” jest ośrodkiem Katolickim.

Patronem ośrodka jest św. Franciszek z Asyżu. Misją ośrodka jest udzielanie pacjentom profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

Nazwa Ośrodka:

„San Damiano” nawiązuje do nawrócenia św. Franciszka:

podczas modlitwy w zniszczonym kościele Świętego Damiana (San Damiano) Franciszek usłyszał od Chrystusa wezwanie, aby odbudował zrujnowany Dom Boży.

Do pracy nad obudową  zapraszał poznanych ludzi. Przy kościele zgromadziła się z czasem grupa żebraków, trędowatych, odrzuconych, którzy pomagali Franciszkowi w pracy. Franciszek zaczął rozumieć, że świątynią, którą  chce Bóg odbudować, jest drugi człowiek.