Pracownicy poradni specjalistycznych

przedstawiamy kadrę poradni specjalistycznych ośrodka San Damiano

pawel o. Paweł Chmura – dyrektor. Specjalista terapii uzależnień, magister teologii, samodzielny księgowy bilansista, w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii systemowej. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes Stowarzyszenia PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja. Prowadzi liczne warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach różnych szczebli i na wielu innych spotkaniach. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, kierownik świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach, gwardian Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.
arleta Arleta Kempka – Kierownik San Damiano, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, . Od 2005 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „San Damiano„ w Chęcinach jako terapeuta, od 2009 r. na stanowisku Kierownika Ośrodka San Damiano i podległych mu filii. Od 2006 r. pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych mieszczącej się przy Klasztorze Franciszkanów. Od 2007 r. pracuje w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym na stanowisku terapeuty. W trakcie ostatnich 10 lat uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach o tematyce pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Podejmuje wszelkie inicjatywy związane z profilaktyką w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wywiadówkach profilaktycznych dla rodziców. Od 2 lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Justyna Wolska – lekarz psychiatra, specjalista z zakresu psychiatrii
rafal-marzec Rafał Marzec – specjalista terapii uzależnień – w trakcie specjalizacji, magister psychologii, certyfikowany trener treningu ART.
grzegorz-kempka Grzegorz Kempka – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjne i profilaktyki społecznej. W ciągu 20 lat pracował w kilku placówkach Leczenia Uzależnień m.in. W Stowarzyszeniu „ Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Przez wiele lat pracował jako wolontariusz – terapeuta z więźniami oddziału terapeutycznego Aresztu Śledczego w Kielcach. W latach 2009 – 2014 prowadził firmę Azyl Uzależnienia zajmującą się terapią i profilaktyka dzięki czemu z jego ofert korzystało wiele szkół w województwie świętokrzyskim i nie tylko. Pracuje jako terapeuta w MOW w Podzamczu. Od 2004 r. pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień „ San Damiano „ w Chęcinach jako terapeuta.
iwona-rzedowska3 Iwona Kasztan – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, licencjusz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, magister interwencji kryzysowej, ukończyła szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych.
piotr1 Piotr Zimoch- certyfikowany specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki – specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna.