Warunki przyjęcia

  1. Zgłoszenie telefoniczne osoby zainteresowanej i wyznaczenie terminu przyjęcia do Ośrodka. Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30. Osoba odpowiedzialna za zapisy do Ośrodka – Magdalena Grzywna.
  2. Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry wystawione do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny
  3. Posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości.
  4. Zachowanie dwutygodniowej abstynencji lub ukończenie detoksu.