Warunki przyjęcia

  1. Zgłoszenie telefoniczne osoby zainteresowanej i wyznaczenie terminu przyjęcia do Ośrodka. Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00—15.30. Osoba odpowiedzialna za zapisy do Ośrodka – Magdalena Grzywna.
  2. Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry wystawione do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęcin.
  3. Posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości.
  4. Zachowanie tygodniowej abstynencji lub ukończenie detoksu.

 

DRUK SKIEROWANIA

 

Podstawowe zasady obowiązujące w Ośrodku:

  1. Zakaz palenia tytoniu.
  2. Używanie telefonów komórkowych jest możliwe od etapu DOMOWNIK tj. po około 2 miesiącach terapii.

Więcej informacji można znaleźć zapoznając się z Programem terapeutycznym Ośrodka wraz z załącznikami.

Pogram terapeutyczny

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”

Ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

tel. 41/315-11-40, kom. 664-064-569, e-mail: terapia@franciszkanie.pl

REGON: 040013483, NIP: 959-12-18-378

 

Nr konta bankowego: 10 1090 2040 0000 0001 0335 2206 Santander Bank Polska S.A.