Podwykonawcy i współpraca

Podwykonawcy:

  • Przychodnia Zdrowia w Chęcinach
  • NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach
  • Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

 

Współpraca:

  • NZOZ Monar Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od środków odurzających – detoksykacja w Krakowie.
  • PZOZ w Starachowicach – Powiatowy Zakład opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
  • NZOZ PROMEDIC Centrum Psychoterapii w Pińczowie.
  • MOPS w Chęcinach- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.