Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach otrzymał dotację na realizację projektu „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa”.

Więcej informacji na temat pod podanym poniżej linkiem.

https://www.swietokrzyskie.pro/na-wparcie-psychologiczne-i-hostel-dla-uzaleznionych-od-alkoholu/?fbclid=IwAR255XJVrkFCM7lrQMNhNi8PUkU2DIC0k052ljSgTriM2CdPpoaVNpokhKU